Vi arbetar efter ett upplevelsebaserat 

        lärande Nyfikenhet  och lust att lära.


         


                    Fritidshem 

De barn som är inskrivna i fritidshem och har 

behov av omsorg mellan 6.15 -7.15 lämnas på

Höja skolans fritidshem finns omsorgsbehov 

efter 16.30 - 17.30 så hämtas barnen på Höja 

skolans fritidshem

Frukost äter vi 7.30.

Lunch kl. 11.00

Mellanmål kl. 14.30

Under skollov sker sammanslagning med Höja skolans fritidshem.Kontakt 

Telefon förskoleklass 040-590724 

 mobil: 076 2476068 (används vid utflykt)

             Bitr. rektor  Patrik Holmgren  Tel: 0703-190721


     Välkommen till förskoleklassens hemsida.   
       Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna till ett nytt   
       och spännande läsår i förskoleklassen.

  Denna skolform bygger på förskolans pedagogik men med
ett utökat samarbete med skolan och skolans fritidshem.

  Att börja i förskoleklass är en rättighet som alla barn har, 
året de fyller sex år. Förskoleklassen tillhör skolan men 
     barnen har ingen skolplikt därför är förskoleklassen frivillig.

       Förskoleklassens verksamhet lyder under skolans läroplan. 

        Fritidshemsplats erbjuds de barn vars föräldrar arbetar
        eller studerar.

 Förskoleklass

 

Vi börjar klockan 8.10 och slutar kl. 12.00

Alla barn erbjuds att äta lunch.

 

Verksamheten följer skolans lov och studiedagar.

 

Om ditt barn är sjukt eller ledigt meddelar du oss på

  Tel: 590724 I förskoleklassen ger vi barnet trygghet och tillit till sin 

förmåga att lära. Tillsammans visar vi hänsyn och respekt

för varandra.


Ett barn är aktiv i sin egen utvecklingsprocess och sitt 

eget sätt att lära