Skolvärd

Uppdrag som skolvärd på Höjaskolan

Skolvärdarna arbetar nära elever och pedagoger. De arbetar för ökad trygghet, studiero och känsla av samhörighet på skolan. Skolvärdarna arbetar aktivt med att förebygga och förhindra utanförskap genom att uppmärksamma utsatta elever. De medverkar och stöttar upp vid arrangemang, utflykter och idrottsdagar. Skolvärdarna ser till att trivseln ökar för både elever och personal genom att hjälpa elever med att ta ansvar för sina kläder och tillhörigheter.

Kontakt


Comments