hogr-senastnytt‎ > ‎

Stödinsatser i utbildningen

skickad 2 jan. 2015 01:32 av HÖGR Admin

Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

Obs! Den tryckta upplagan av stödmaterialet kommer att levereras till Skolverkets distributör sista veckan i januari. 

Barn och elever behöver ledning, stimulans och ibland olika former av stöd för att lyckas i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det här stödmaterialet beskriver hur lärare, övrig skolpersonal och rektorer kan arbetaför att främja en god lärmiljö och för att förebygga svårigheter. 

Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Comments