hogr-senastnytt‎ > ‎

Nio av tio sjätteklassare klarade de flesta ämnesproven

skickad 2 jan. 2015 01:31 av HÖGR Admin


Våren 2014 var det 98 000 sjätteklassare som gjorde nationella prov. Resultaten visar att nio av tio elever fick godkänt provbetyg i nästan alla ämnen. Svenska, religionskunskap och fysik var de ämnen som hade högst andel elever med godkänt resultat. Statistiken presenteras på nationell nivå och även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Svenska, religionskunskap och fysik var de ämnen där störst andel, omkring 95 procent, uppnådde kraven för godkänt provbetyg. Svenska som andraspråk, geografi och biologi var de ämnen som hade lägst andel elever med ett godkänt provbetyg. I de tre ämnena var andelen under 90 procent. Provbetygen i dessa ämnen var också generellt bland de lägsta.

Många elever fick högt provbetyg i engelska

Provbetygen var i genomsnitt högst i engelska. Där fick 40 procent av eleverna provbetyget A eller B. I svenska, där elevernas provbetyg var näst högst, var motsvarande andel 23 procent med provbetyg A eller B.

Flickorna har högst resultat

I samtliga ämnesprov var både andelen som uppnådde kraven för godkänt provbetyg och de genomsnittliga provbetygen högre bland flickorna än bland pojkarna. Störst skillnad i andelen som uppnådde kraven för godkänt provbetyg var det i svenska som andraspråk. Minst skillnad mellan flickorna och pojkarna var det i ämnesprovet i engelska.

Om statistiken

Nationella prov i årskurs 6 består av flera ämnesprov, och där respektive ämnesprov består av ett antal olika delprov. I varje ämnesprov får eleven ett provbetyg utifrån resultaten i delproven. För att få ett provbetyg måste eleven ha genomfört samtliga delprov. Provbetygen sätts utifrån betygsskalan A–F, där A–E står för godkänt provbetyg och F står för ej godkänt provbetyg.

Uppgifter på lokal nivå

I Skolverkets databas SIRIS finns provresultaten presenterad på läns-, kommun- och skolenhetsnivå. Redovisningen i SIRIS syftar framförallt till att stödja huvudmännen och skolorna i uppföljningar och analyser på lokal nivå.

Vid frågor om statistiken, kontakta

Hedvig Modin, Undervisningsråd 08-527 334 23

Karin Nyqvist, Undervisningsråd 08-527 334 02

Vid frågor om ämnesproven, kontakta

Karin Hector- Stahre, chef vid prov- och bedömningsenheten 08-527 332 76

Senast granskad: 2014-12-09

Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten

Comments