hogr-senastnytt‎ > ‎

När värdegrunden bryts

skickad 11 aug. 2014 05:34 av HÖGR Admin   [ uppdaterad 11 aug. 2014 05:35 ]

Förskolan och skolan ska arbeta för likabehandling och för att barn och elever ska utveckla sina demokratiska förmågor. Men ibland uppstår situationer och attityder som går emot förskolans och skolans uppdrag och som förskolan eller skolan då har ett ansvar att lösa.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är tydliga exempel på när värdegrunden bryts. Men också attityder som rasism och främlingsfientlighet. Rektor, förskolechef och huvudmän har ett långtgående ansvar för att snabbt utreda och åtgärda akuta situationer som uppkommer.

När barn behöver hjälp

Barn och elever, eller deras föräldrar, ska i första hand anmäla att de är utsatta för kränkningar  till läraren, rektor eller huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller styrelsen. Om man inte får tillräcklig hjälp, kan man anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen, 08-586 080 00.

När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) 08-120 20 700.