hogr-senastnytt‎ > ‎

Från skola till arbetsliv

skickad 11 aug. 2014 05:31 av HÖGR Admin   [ uppdaterad 11 aug. 2014 05:38 ]

Skolverket arbetar för att eleverna ska vara väl förberedda för arbetslivet efter en yrkesutbildning och att övergången från skola till arbete ska fungera. Här finns information om frågor som rör skola och arbetsliv med fokus på arbetsplatsförlagt lärande. För att kvaliteten på yrkesutbildningarna ska vara så god som möjligt är det viktigt att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar i alla led.