hogr-senastnytt‎ > ‎

Arbetsgivare positiva till lärlingar

skickad 31 jan. 2014 01:19 av HÖGR Admin   [ uppdaterad 11 aug. 2014 05:39 ]

Nästan nio av tio arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar vill ta emot lärlingar igen. Det statliga bidrag som går till arbetsgivarna är viktigt men inte avgörande för om man ska ta emot lärlingar. Det visar en rapport som Skolverket publicerar idag.

2013 betalade Skolverket ut totalt 178 miljoner kronor i ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingselever från gymnasieskolan. En arbetsgivare kan få 30 000 kronor om året per lärling. Stockholms universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en rapport om hur arbetsgivarna som tagit emot lärlingar ser på lärlingsutbildningen. Rapporten visar att statsbidraget behövs för att täcka kostnader för exempelvis handledare men att det inte var avgörande när de skulle besluta om att ta emot en lärling. Istället är de främsta motiven att man vill stödja ungdomars etablering på arbetsmarknaden och säkra kompetensförsörjningen inom branschen.

Tufft att vara lärling

86 procent av arbetsgivarna är positiva till att ta emot lärlingar igen i framtiden. Bara två procent svarar att de inte kommer att ta emot lärlingar igen. Arbetsgivarna efterfrågar bättre kvalitet i utbildningen och att eleverna har bättre kunskaper innan de kommer ut på arbetsplatsen. De anser också att skolan måste bli bättre på att informera om vad det innebär att vara lärling ute på en arbetsplats.

- Det är tufft och ansvarsfullt att vara lärlingselev. Att gå en del av sin utbildning i skolan och en annan del ute på en arbetsplats ställer höga krav på eleven, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.

Granskning av bidraget

Skolverket betalar ut 40 000 kronor i bidrag till skolan per elev. Av dessa ska skolan betala minst 30 000 kronor till arbetsgivaren. I rapporten uppger omkring var tionde arbetsgivare att de varken informerats eller fått bidraget  trots att skolan uppger att det betalats ut. Skolverket kommer nu att göra ytterligare kontroller för att utreda vad som ligger bakom uppgifterna.

- Vi ser allvarligt på om bidraget hanterats felaktigt av skolorna. Om det visar sig att de gjort fel så kommer vi att kräva tillbaka pengarna, säger Joakim Feldt.

Mer om lärlingsutbildning

Hösten 2013 deltog nästan 6000 elever i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Lärlingsutbildning innebär att eleven genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan.

För frågor kontakta

Joakim Feldt, enhetschef Skolverket 08-527 334 55

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00