Frånvaroanmälan

VIA WEBBEN

Höjaskolan använder Skola24. Detta innebär att all elevnärvaro/frånvaro
registreras via programmet Skola24.

Du som förälder kan också använda Skola24. Det är enkelt och sker via
en vanlig webbsida.Via Skola24 kan du ta del av ditt barns närvarostatistik 
på skolan. Du har även möjlighet att göra frånvaroanmälan här.För att nå Skola24 klickar du härPÅ TELEFON

 Anmäl frånvaro via telefon

0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:

Engelska 0515-77 70 01

Arabiska 0515-77 70 02

Somaliska 0515-77 70 03

Pashto 0515-77 70 04

Albanska 0515-77 70 05