Välkommen till vår pedagogiska webbsida!


Här hittar du information som gäller för hela skolan, t ex föräldrabrev, kalendrar och kontaktuppgifter. Länk till Höjaskolans officiella hemsida.


Vy över Höjaskolan


Höjaskolans informationsbroschyr för läsåret 2018/2019 är nu tillgänglig.
Klicka på bilden till vänster för att nå den.